Transparantie, ICT en PvdA-ledendemocratie #3

PvdA-RoosDe afgelopen weken is er binnen de PvdA druk getest met Your Priorities en DemocracyOS.
In dit derde deel gaan we daarom verder met de opgedane testervaringen en zullen we proberen om tot enige voorlopige conclusies te komen.

Navigatie
Als wij spreken over de navigatie hebben we het over het al klikkend door een website gaan om ergens op een pagina de gewenste informatie proberen te vinden, te lezen of op de juiste plaats te schrijven. Waar ben ik, waar wil of kan ik heen en hoe kom ik daar? Zeker bij een grote website kan dit erg lastig zijn.
Nu is een goede website weergave, inclusief de bijbehorende navigatie, flexibel toegesneden op het apparaat en de software dat de eindgebruiker gebruikt. Op een PC met een groot scherm is de weergave dan anders dan op een mobieltje met een klein scherm. De software van de website probeert de omgeving van de gebruiker te herkennen en past de weergave van de website aan. Ook zijn er allerlei hulpmiddelen om de navigatie te vergemakkelijken. Dit alles is altijd een fikse uitdaging voor een websiteontwerper.

Tabletten en smartphones
Steeds meer mensen werken via een tablet of smartphone. Ik heb daarom de afgelopen weken bewust alleen met een 7″ tablet gewerkt. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Dat was géén genoegen!
Bij Your Priorities raakte ik al snel het overzicht kwijt en bij DemoracyOS liep het stuk op de veel te kleine knoppen / icons die amper aan te klikken waren. Bij DemocracyOS waren er dan ook nog de minuscule velden die je moest proberen in te vullen. Een soort mislukt videospelletje. In de praktijk kwam het bij DemocracyOS neer op het proberen in te zoomen op een stukje van het scherm en dan proberen of een knop zich dan eindelijk liet aanklikken. Allemaal zeer frustrerend en ontmoedigend.
Bij Your Pioritities werkte dit alles veel beter. Je raakte dan soms wel de weg kwijt, maar tablet en smartphone werden duidelijk wel goed ondersteund. Jammer alleen dat Your Pioritities (zoals eerder vermeld) in de praktijk onwerkbaar was door de veel te klein vormgegeven velden.

Mijn conclusie is dan ook dat beide systemen nu niet goed met een kleiner tablet of smartphone zijn te gebruiken.

Verwachtingen en perceptie
De afgelopen weken is er door een groep leden flink getest. In het begin erg vrij en in een tweede fase iets meer gestructureerd. Een prima methode want gelijk viel op hoezeer de verwachtingen uiteenliepen. Verwachtingen over de systemen en verwachtingen over wat en hoe je moest testen. Opmerkelijk was vooral het onderliggende totale verschil in perceptie over wat ledendemocratie kan brengen.

Deze onderliggende verwachting vertaalde zich naar de verwachtingen m.b.t. de ICT-systemen. De één verwachte een soort Facebookachtig gezelligheidssysteem, de ander een systeem dat politieke discussies voor de gebruiker op een bijna magische wijze eenvoudig maakt, weer een ander wilde middels het systeem het gevoel krijgen door anderen gehoord te worden en weer een ander een systeem dat leden professioneel kan laten deelnemen aan de complexe politieke meningsvorming. U snapt, daar liggen wel enige teleurstellingen op de loer.

Een verwachting dat ledendemocratie of de daartoe gebruikte ICT-systemen politiek “even” leuk, makkelijk en/of toegankelijk maken is een punt van zorg. Overigens is dit niets anders dan een lid of een beginnend afgevaardigde kan overkomen die een partijvergadering bezoekt. Je moet investeren in kennis, vaardigheden en positie wil je daar structureel invloed op de besluitvorming kunnen uitoefenen. Dat kan, zoals keer op keer blijkt, heel teleurstellend uitpakken. Niet genoeg kan benadrukt worden dat hier zich hier zowel een behoefte aan verwachtingsmanagement als een nieuwe opleidingsbehoefte manifesteert. Een opleidingsbehoefte qua politieke kennis en vaardigheden alsmede een opleidingsbehoefte in het gebruik van de systemen.

Workflow
Los van alle zaken die functioneel of technisch niet werken is er één aspect dat van meerdere kanten als probleem onderkent wordt: De workflow of beter geformuleerd: Ondersteund het ICT-systeem de procesgang van opinie tot besluitvorming? Opvallend waren het aantal opmerkingen die deze behoefte aanduiden. De opmerkingen verwezen vooral naar de principes van en de fasering bij Delegative en Liquid Democracy.
Kan het dan niet zonder deze geautomatiseerde functies? Jazeker, maar berekenend u maar eens de resulterende personele behoefte. Systeembeheerders, helpdesk, redactie, regie, enz. Daarom is het goed om te weten dat er systemen zijn die de workflow en/of de principes van Delegative en Liquid Democracy wel automatisch begeleiden.

Volume gebruik
Direct in het verlengde van de workflow komt de vraag: Zijn de geteste systemen geschikt voor grote volumes? Zeg 1000 á 5000 gebruikers. Laten we eens uitgaan van 5000 artikelen of reacties. Ik zie niet hoe, met de huidige navigatie, deze hoeveelheid inbreng voor zowel de gebruiker als een beheerder nog overzichtelijk en hanteerbaar is te houden. Hoe vind je één inbreng tussen duizenden andere? Your Priorities en DemocracyOS strijden hier met elkaar: Qua structuur een beperkte hiërarchische opbouw versus een eenvoudige lineaire opbouw. Helaas, beiden lijken vooral leuk bij kleinere groepen en/of bij een beperkte inbreng en/of als het niet erg is als inbreng van deelnemers in de massa verloren gaat. Zelfs een klassiek forum-systeem scoort hier algauw veel beter.

(On-)geschikt?
U begrijpt, na al het voorgaande dringt de conclusie zich op dat geen van de geteste systemen zondermeer voor de PvdA geschikt zijn. Jammer, maar omgekeerd is het juist heel goed dat we dit nu al weten!

De consequentie is dat er zich daardoor nu minimaal drie scenario’s aandienen:
1. Een van de geteste systemen aanpassen;
2. Een ander systeem zoeken;
3. Een tijdelijke voorziening (lees meerdere systemen).

In een volgende artikel gaan we op deze strategische keuzen, het krachtenspel en enige, na uitgebreid overleg gevonden, oplossingsrichtingen in.

Wordt vervolgd.

Dit artikel is geplaatst in Algemeen en getagged , , , , , , , , . Bookmark hier de permalink.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.