Voortgang AOW discussie

senior_01AOW

De AOW discussie vindt momenteel onverminderd voortgang. In het nieuwe regeerakkoord ‘Werken aan toekomst’ is het besluit neergelegd om de AOW leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. Dit laatste, tenzij de partners in de Sociaal-Economische Raad (SER) met een alternatief bezuinigingsplan zouden komen.
U begrijpt, het was een moeilijke discussie waar de PvdA streed voor uw belangen.

ser_01SER

Dit jaar april is dan ook de SER (Sociaal-Economische Raad) door het kabinet gevraagd een advies uit te brengen over alternatieven voor de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Zoals dat gaat is er inmiddels door de SER een commissie samengesteld. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, vakbonden acht kroonleden. Op 1 oktober moet er een advies liggen. Dit zal voor het kabinet een zwaarwegend advies worden en er wordt dan ook grote vrijheid geboden om met creatieve oplossingen te komen.

fnv_logo_small_01FNV

De FNV is inmiddels met een voorstel met vijf groepen van maatregelen gekomen:

Maatregelen in de pensioensfeer, hoe krijgen we meer mensen aan het werk, de woningmarkt, rechtvaardige financiering in de zorg en het belastingstelsel.

U vindt het FNV voorstel in deze publicatie.

De FNV maakt zich momenteel sterk voor dit voorstel, dat in het bijzonder een doorbraak wil betekenen in oude discussies als bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrek. Bijvoorbeeld waarom moet u meebetalen (en dat doet u) als iemand een huis van 8 miljoen koopt?

wbs_01WBS

De Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, heeft recent ook een bijdrage aan de discussie gedaan. Frans Becker en Paul de Beer reageren op de stelling: moet de AOW-leeftijd omhoog naar 67 jaar? In deze publicatie wordt de discussie in perspectief gezet en wordt er de vloer aangeveegd met het steeds maar verdwalen in deeloplossingen. U vindt hun bijdrage hier.

In ieder geval genoeg voer voor discussie en verdieping. Dit laatste is zeker belangrijk daar de populisten al weer staan te dringen om mensen en groepen voor het eigen gewin tegen elkaar op te zetten.  Al maanden zien we immers alweer valse voorlichting, korte termijn denken en nep-oplossingen in de media. Een zekerheid hebben we gelukkig: Een solidaire en toekomstgerichte oplossing is zeker mogelijk en daar zullen we allen wel bij varen.

Dit artikel is geplaatst in Landelijke politiek en getagged , , , , , , . Bookmark hier de permalink.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.