PvdA, duurzaamheid en Windmolens

kinderen_01Een toekomst ook voor onze kinderen?
Het gaat niet goed met onze wereld. Het klimaat verandert op onnatuurlijke wijze en grondstoffen worden in een razend tempo opgebruikt. Fossiele grondstoffen gebruiken we nog steeds als brandstoffen i.p.v. voor meer duurzame toepassingen. We vervuilen en verstoren meer en meer onze eigen wereld. Zeker Nederland, een land gelegen in een laaggelegen rivierendelta, merkt dat als geen ander. Nu kan een zeer rijk en hoog technologisch land als Nederland daar nog, tegen hoge kosten, een tijd wat aan doen maar de meeste landen hebben gewoon niet de middelen of mogelijkheden om hun bevolking te beschermen. Duurzaamheid is cruciaal voor de komende generaties.

aarde_opwarming_01rode_roos_01Duurzame ontwikkeling
De PvdA neemt ten aanzien van duurzaamheid expliciet haar verantwoordelijkheid. In onze beginselen hebben wij dat helder geformuleerd: In de mondiale economie dienen een duurzaam gebruik en een eerlijke verdeling van ruimte en grondstoffen voorop te staan. Bedrijven en consumenten, individueel of gezamenlijk, spontaan of daartoe aangespoord, moeten door verantwoord gedrag hieraan een bijdrage leveren. Mondiale afspraken over de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen en het krachtig stimuleren van duurzame alternatieven alsmede het behoud van soortenrijkdom zijn van groot belang. De mens is niet slechts verantwoordelijk voor het waarborgen van zijn eigen toekomstige levensvoorwaarden maar ook voor die van alle andere levende organismen op aarde.

aarde_recycle_01Onze energievoorziening
De Partij van de Arbeid wil, dat Nederland in 2020 over de schoonste en meest efficiënte energievoorziening van Europa beschikt. Nederland neemt en herneemt hiermee een technologische en economische voorsprong.
De Partij van de Arbeid wil dan ook investeren. Investeren in de ontwikkeling van duurzame energie en energie-besparing. Dat levert banen op en zorgt ervoor dat wij de wereld schoner achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen.

aarde_hart_01Duurzaamheid
Duurzaamheid vereist ambitie. Windenergie is samen met zuinigheid en zonne-energie, de belangrijkste bijdrage aan onze duurzame energieambities. Grote windmolens – in zee en op het land – zijn noodzakelijk om deze doelstellingen te halen. En ja; daarbij past een zekere acceptatie van de landschappelijke inpassing. Uiteraard kan dit niet op kwetsbare locaties, maar er moeten wel – heel goede argumenten – zijn, wil je van plaatsing afzien.

windturbine_01Hoe kijkt onze regering hier tegenaan?
Laten we hiervoor minister Cramer zelf aan het woord laten. In een recent opiniestuk in het NRC stelde zij: Waarom is windenergie nu zo’n aantrekkelijke optie? Ik zet het nog even op een rijtje. Ten eerste leent ons land zich door de ligging bij uitstek voor windenergie. Ook raakt wind nooit op en is het schoon; het is CO2-vrij. Voorts is windenergie ook financieel aantrekkelijk in vergelijking met andere duurzame energiebronnen. Om windenergie te stimuleren, ondersteunt het kabinet dit financieel. Voor de stimulering van windenergie is overigens relatief minder subsidie nodig dan voor andere vormen van duurzame energie. De verwachting is dat wind op land binnen afzienbare tijd zichzelf kan bedruipen en kan concurreren met fossiele brandstoffen als olie en gas. Kortom, windenergie is dus schoon, goedkoper dan andere duurzame energiebronnen en altijd beschikbaar. We zouden dus wel gek zijn als we in Nederland niet zouden kiezen voor wind. En dat doen we nog onvoldoende. In het buitenland staat men soms verbaasd te kijken dat Nederland, toch oudsher het land van de windmolens, relatief achter blijft bij bijvoorbeeld een land als Denemarken.

aarde_groen_01Doen
Er gebeurt nu overal al wat aan klimaat- en energieprojecten. Het is echter slechts een eerste stap richting een samenleving die een duurzame toekomst heeft. Gelukkig gaan de Provincies ruim 200 miljoen euro in klimaat- en energieprojecten investeren. Daartoe is recent door gedeputeerde Erik van Heijningen namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) en minister Cramer (VROM) het ‘Klimaat-Energieakkoord tussen Rijk en provincies 2009-2011’ gesloten. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over duurzame energie, duurzame mobiliteit, het verminderen van broeikasgassen, energie-innovatie en de aanpassing aan klimaatverandering.

Dit is het goede voorbeeld. Als alle overheden hun bijdrage leveren maken we samen onze samenleving toekomstvast voor onze kinderen en kleinkinderen. De PvdA zal hierin haar verantwoordelijkheid nemen en samen met burgers en bedrijfsleven werken aan een duurzame toekomst voor iedereen.

Dit artikel is geplaatst in Alphen gemeenteraad politiek, Landelijke politiek, Provinciale politiek en getagged , , , , , . Bookmark hier de permalink.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.