Europa

eu_vlag_01.jpgVrede en welvaart

Het is vandaag zo’n 22.849 dagen geleden sinds in Nederland de tweede wereldoorlog eindigde. Een periode van 22.849 dagen van relatieve vrede (althans in Europees Nederland). Dit na een periode van zo’n 1822 dagen absolute oorlog en bezetting.

Na het einde van de tweede wereldoorlog is er voortvarend gewerkt aan het vormen van allerlei bestuurlijke organen om “Europa” beter te besturen. Het resultaat? Nederland is nu, na deze 22.849 dagen, een van de meest welvarende landen ter wereld. We zijn de tiende (grootste) economie op de wereldranglijst. Voor de export van land- en tuinbouwproducten zijn we (als heel klein landje) zelfs het derde land op deze lijst. We exporteren dan ook een kleine 400 miljard en importeren ruim 200 miljard aan goederen. Los van deze economische gegevens staan wij ook in de bovenste regionen op de (te korte) lijst van landen waar mensen- en burgerrechten in de praktijk gehandhaafd worden. Zeker dat laatste punt mag, gelet op de bestuurlijke blunders van de afgelopen jaren, een klein wonder heten. Gelukkig blijft een zeer ondergewaardeerd deel van onze nationale identiteit zich voor mensen- en burgerrechten inzetten.

lego_01.jpgOpbouw

Ook vandaag de dag gaat de Europese opbouw door en komen er meer en meer resultaten. Een belangrijke slag is het nieuwe handvest. Niet dat het 100% perfect is, maar het geeft Europa voldoende basis om zich de komende jaren verder te ontwikkelen. Een van de belangrijkste punten is dat de grondslag, en daarmee de democratische legitimering, van de vertegenwoordigende organen aanzienlijk versterkt wordt. Dit zal zeker de bestuurbaarheid van Europa en Nederland versterken. Mede door het sterker aanzetten van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel zal de herkenbaarheid of nabijheid van Europa verbeteren. “Denk Europees en handel lokaal” is nu het motto.

Ook de bekendheid met de mogelijkheden van Europa begint te verbeteren. De wat ongelukkig gevoerde discussie over de Europese grondwet heeft als positief neveneffect dat juist de bekendheid aanzienlijk verbeterd is. Bijvoorbeeld de inzet van het instituut “Europa decentraal” geeft ons vele mogelijkheden om samen met Europa, en zeker lokaal, aan onze toekomst te werken.

blauwglas_01.jpgTransparantie

Een horde die we stapsgewijs nemen, is de transparantie van de begrotingen. Nu is dit een probleem van alle tijden (en plaatsen), maar toch is dit voor het vertrouwen in Europa van groot belang. Het gaat verder dan een goede begrotingsopzet met de bijbehorende verantwoording. Daar de geldstromen door Europa fijnmazig en ook nog gedeeltelijk privaat zijn, is de uiteindelijke bestemming en het uiteindelijke effect van de gelden soms lastig te bepalen. Nu zal ik de laatste zijn die zal beweren dat alles vastgelegd moet worden, maar een verdere stapsgewijze verbetering lijkt op zijn plaats. Het is dan ook goed dat momenteel diverse Ministeries hierin het voortouw nemen.

kompas_01.jpgGalileo

Eén van de belangrijkste resultaten van de afgelopen maanden is de doorbraak in het Galileo project. Galileo is vergelijkbaar met het meer bekende GPS systeem. Het verschil is dat het een beter civiel satellietnavigatiesysteem wordt met een moderne technologie. Het wordt gebouwd door de Europese Unie in samenwerking met de Europese ruimtevaartorganisatie.

Het gaf vooral veel politiek verzet vanuit de USA. De USA zou hiermee haar vrijwel volledige monopolie op satellietnavigatie kwijtraken. Nu wil het geval dat het GPS systeem in tijden van oorlog (ook buiten Europa) geheel of gedeeltelijk uitgeschakeld kan en zal worden. Een eigen Europese voorziening lag dan ook voor de hand. Het pleit voor de bestuurskracht van Europa dat we het recent, ook financieel, eens zijn geworden.

puzzel_02.jpgIn Balans

Een van de fundamentele problemen en uitdagingen waar wij nog voor staan, is het verder in balans brengen van de activiteiten binnen “beleid en besturing”. Om misverstanden te voorkomen dus niet “tussen” beleid en besturing. Het betreft in ieder geval twee gebieden. In de eerste plaats over “welke” terreinen wij ons in Europees verband zorgen maken. Ten tweede het vinden van de strategische balans “binnen” en “tussen” die respectievelijke gebieden. Het eerste punt is de klassieke discussie met de bekende vragen over de Europese rol op gebieden als defensie, buitenlandse zaken, ect. Wij moeten niet vergeten dat we Europa vooral op economisch gebied gestart zijn. Hiermee was echter èn het eerste succes èn de intrinsieke onbalans in beleid en besturing bepaald.

Het vinden van de strategische balans “binnen” en “tussen” die respectievelijke gebieden is meer complex van aard. Laat ik dat illustreren met enige voorbeelden. Een mooi voorbeeld is de toetreding van nieuwe lidstaten. Moet je nou een land toelaten dat er net nog niet klaar voor is? Doe je het niet, dan “verlies” je het land en daar is, op enkele onverlaten na, niemand bij gebaat.

De beschermingsconstructies van bedrijven zijn een ander voorbeeld. Door de economische focus zijn veel beschermingsconstructies afgebouwd. Nederland holde hals over kop voorop om hieraan haar nationale invulling te geven. Dit terwijl bijvoorbeeld de Fransen hiermee veel voorzichtiger waren. Goed bedoeld maar slecht uitgepakt. Hedge funds en globalisatie zorgen er voor dat er nu diverse ongewenste effecten optreden, die schade aan onze samenleving toebrengen. Ik hoef alleen maar alle ellende door overnames te noemen. Eigenlijk zien wij dat één van de stabiliserende pijlers van onze economie hiermee aangetast is.

arbeider_01.jpg

Werknemers

Dit laatste is een mooi bruggetje naar werknemersrechten. De recente discussie over het ontslagrecht staat ons nog vers in het geheugen. Waar echter aan voorbij werd gegaan, is de stabiliserende werking die van de bescherming van werknemersrechten uitgaat. Een samenleving waar belangen bij voortduring goed in balans worden gebracht, kan een goede en gedurige ontwikkeling doormaken. Naast het voorkomen van ongewenste liberalisering (niet alle liberalisering is namelijk gewenst en/of effectief) is het tegengaan van de nieuwe segregatie een belangrijk doel om onze maatschappelijke stabiliteit te behouden. Dit zeker ook op Europees niveau. Hier geldt dat de economische ontwikkeling in achterstandsgebieden voortvarend aangepakt moet worden. Dit om nodeloze arbeidsmigratie en economisch / cultureel verval van delen van Europa te voorkomen. Daarnaast dienen werknemersrechten ook op Europees niveau in balans met de werkgeversrechten gebracht te worden. Amerikaanse toestanden, waar over de ruggen van een nieuwe onderklasse, vooral bestaand uit migranten, een economie draaiend word gehouden, dienen vermeden te worden.

werk_01.jpgWe zijn gezegend met de grote inzet van PvdA staatssecretaris Frans Timmermans, onze Europese vertegenwoordigers en alle medewerkers die aan de opbouw van Europa werken. Vrede, meer welvaart voor iedereen, goedkoper bellen in Europa, een Europese aanpak van onze grensoverschrijdende milieuproblemen en de nieuwe borging van onze grondrechten zijn voorbeelden van zeer diverse orde die het bestaan van Europa duidelijk rechtvaardigen.

Ik zie de komende 22.849 dagen dan ook met vertrouwen tegemoet en zal er vooral graag zèlf actief aan deelnemen. Globalisatie gaat vanzelf, een maatschappij vorm je echter samen.

Dit artikel is geplaatst in Europese politiek en getagged , , , , , , . Bookmark hier de permalink.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.