De PvdA & duurzaamheid

verbruiken_aarde_01Ideologische veren

Verkiezingstijd is een tijd van polarisatie. Geen tijd waar afwegingen, nuances en soms zelfs visies het goed toeven hebben. Duidelijk worden de verschillen tussen de politieke partijen wel. De vele crisissen waar de media vol mee staan, bieden een mooie voedingsbodem om de onderlinge verschillen te accentueren. Wel worden zaken vaak mooier voorgesteld dan zij zijn en ook wordt er niet altijd de waarheid gesproken. Toch kan een ieder met een klein beetje moeite wel zijn of haar keuze maken. Gelukkig is er één zaak waar wel enige consensus over bestaat: De milieucrisis. Niet dat iedere partij er dezelfde prioriteit aan geeft of dezelfde oplossingen ziet, maar dit is wel een onderwerp waar vrijwel elke politieke partij zich min of meer voor inzet.

Zo ook de Partij van de Arbeid. De PvdA was van huis uit altijd al een milieubewuste partij. Niet vreemd, daar de sociaaldemocratische beweging al eeuwen vecht voor goede leefomstandigheden voor iedereen. Toch lag de focus de laatste jaren, zeker tijdens de hoogtijdagen van het neo-liberalisme, soms elders. De afgelopen jaren heeft het denken over het milieu binnen de PvdA gelukkig een grote sprong voorwaarts gemaakt. Zoals al eerder gezegd: De ideologische veren van de PvdA beginnen weer goed terug te groeien. Dit zien we terug in het verkiezingsprogramma van de PvdA, dat veel aandacht aan duurzaamheid geeft en duidelijk de verbinding met onze economie legt.

keuzes_02Expliciete keuzes

De problemen zijn overbekend: We putten de planeet uit en zijn te afhankelijk van een aantal snel oprakende grondstoffen. We produceren te veel afvalstoffen en belasten zo bodem, water, lucht en daarmee vooral onze gezondheid. En dan is er nog het klimaatprobleem, waar we als laaggelegen land meer en meer door getroffen worden. De jeugd heeft de toekomst, maar dan moet er nog wel wat van onze planeet over zijn om die toekomst op te kunnen bouwen.

De PvdA maakt dan ook vier expliciete keuzes:

  • Economische groei moet niet langer ten koste gaan van milieu, welzijn, gezondheid en de groene ruimte.
  • Wij willen in 2020 de duurzaamste energievoorziening van Europa hebben.
  • De PvdA wil verder op de weg van duurzaam handelen. Dit door verduurzaming van ketens, door certificering van producten, duurzame inkoop van overheden en groene belastingen volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Groen ondernemerschap wordt dan ook gestimuleerd.
  • We hebben te veel natuur kapot gemaakt. Daarom werken we stug door aan het netwerk van beschermde natuurgebied en in ons land, de Ecologische Hoofdstructuur. Ook in tijden van economisch stagnatie gaan we door. Desnoods maar iets langzamer.

straling_01Kernenergie

Duurzame energievoorziening vraagt ook een duidelijke uitspraak over kernenergie. Kernenergie maakt in de huidige vorm gebruik van niet duurzame en vervuilende brandstof. Niet algemeen bekend, maar ook die nucleaire brandstof is al in een razend tempo aan het opraken. Tevens kent het (zeer gevaarlijke) afvalprobleem nog steeds geen oplossing. De ernstige problemen in bijvoorbeeld Duitsland, het UK en de voormalige USSR republieken, spreken boekdelen. De technologie van de kernfusie, die op zeer lange termijn een mogelijke oplossing zou kunnen bieden, staat helaas nog helemaal in de kinderschoenen. Kernenergie ziet de PvdA dan ook niet als lange termijn oplossing om een duurzame samenleving te bereiken, zolang een oplossing voor het afvalprobleem nog niet in zicht is.

resultaten_01Vele concrete maatregelen

De PvdA visie en keuzes worden via het algemene beleid en door concrete maatregelen uitgevoerd.

Enkele van die concrete maatregelen zijn:

  • Grote investeringen in duurzame energievoorziening. Vergroening van de belastingen, door subsidies toe te spitsen op duurzaamheid. Betrouwbare subsidies, dus geen abrupte wijzigingen (dat ondermijnt het vertrouwen) in de subsidiëring van de omslag naar duurzame energie.
  • De bio-industrie wordt versneld omgevormd naar een meer verantwoorde vorm van veehouderij. Ook het leegvissen van de zeeën, wordt door een omvorming van de visindustrie gestopt.
  • Kolencentrales moeten meer duurzaam stroom opwekken door duurzame biomassa bij te stoken. Zo maken we ook met bestaande centrales een belangrijke stap richting duurzame energie.
  • Een heel Alphense maatregel is wel het stimuleren het vervoer van goederen over de waterwegen. Ook de kleinere waterwegen, onder voorwaarde dat dit duurzamer is.

Zo zijn er nog veel meer concrete maatregelen in het verkiezingsprogramma en de achterliggende stukken genoemd. Maatregelen die de komende jaren omslag naar een duurzaam Nederland mogelijk gaan maken. Een duurzaam Nederland door en voor iedereen.

rode_roos_01Na de verkiezingen

Het is te hopen dat we na de verkiezingen een zo progressief mogelijk kabinet kunnen vormen. Samen met geestverwante partijen op milieugebied kunnen we dan een fundamentele omslag gaan maken naar een duurzaam en gezond  Nederland. Een Nederland dat ook aan onze kinderen en kleinkinderen een goede toekomst geeft.

Dit artikel is geplaatst in Landelijke politiek en getagged , , , , , , , . Bookmark hier de permalink.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.