Burgerrechtenbeweging voor privacy

disk_01.jpg

Alles onder controle

Afgelopen maandag was de presentatie van het boek “Alles onder controle” van Bart de Koning. In dit stichtelijke boek wordt ingegaan op de directe en indirecte gevaren van de onbeheersbare registratiedrift van de overheid. Los van de politieke erosie van onze burgerrechten, ligt één van de directe gevaren bij het in handen komen van deze (uw) gegevens van derden. Dat dit gebeurd en meer dan actueel is blijkt maar weer eens door het op straat liggen van de toch zeer goed beveiligde Liechtensteinse bankgegevens. Veel erger is dat de reeks calamiteiten van het op straat liggen van vertrouwelijke overheidsgegevens onderhand schier eindeloos aan het worden is. Het is dan ook niet vreemd dat dit boek een van de impulsen wordt om weer tot een burgerrechtenbeweging voor privacy te komen.
keyboard_02.jpgGevaren

Er zijn vele gevaren verbonden aan de huidige situatie. Deze gevaren hangen overigens direct samen met een complex aan zaken die al geruime tijd onze rechtsstaat ondermijnen. Dit onderwerp verdient echter, door de relevantie en complexiteit, een separate behandeling, dus hierover later meer.
Vooral de huidige technologische ontwikkelingen geven, samen met een ver achterlopende wet- en regelgeving, voor de burger onverwachte problemen. Nu zult u terecht kunnen opmerken “waarom wordt dit dan niet technisch en organisatorisch goed geregeld?”. Nu, er zijn er zeker vele complementaire technologieën en methoden beschikbaar om de grootste problemen aan te pakken. De realiteit is echter dat de meeste ICT gebruikers (ja mogelijk u dus als PC / internetgebruiker) soms de meest elementaire beveiliging niet gebruiken en sterker nog, dat deze ook niet “voor” u gebruikt wordt. De kennisdisseminatie op dit gebied blijft helaas aantoonbaar achter. In de praktijk kunt u er van uitgaan dat uw gegevens bij de overheid niet aantoonbaar veilig worden bewaard. Dit heeft vergaande consequenties voor uw veiligheid en rechtszekerheid.

opgesloten_01.jpgU bent schuldig

Het beste laten de gevaren zich illustreren met een voorbeeld. Indentiteitsfraude is een van de problemen die steeds meer opduikt. Niet kunt u uw geld kwijtraken, maar ook kunt u in de situatie geraken waarbij u onschuldig bent, maar aantoonbaar verdacht wordt van crimineel gedrag. Dit kan zelfs zover gaan dat u zelf, zonder over de daartoe benodigde middelen te beschikken, uw onschuld moet aantonen. Caroline van der Schaaf heeft net Prof.mr. Margriet Overkleeft-Verburg, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, hierover geïnterviewd. Daar deze situatie meer maatschappelijke en politieke aandacht verdient hierbij het interview.

Dit artikel is geplaatst in Landelijke politiek en getagged , , . Bookmark hier de permalink.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.