Ouderen- en Jeugdwerkeloosheid

mens_01Werkeloosheid

Ben je jong, ouder, allochtoon, gehandicapt of kan je niet zo goed leren dan zit je in de gevarenzone van de werkeloosheid. Voor je het weet krijg of heb je geen werk meer. Je bent te oud, te onervaren, te duur, te inspannend, een vermeend risico of vul zelf maar in. De schrikbarende cijfers en de droeve individuele verhalen spreken hierbij boekdelen.
Toen Minister Donner (CDA) recent, in het momentum van de crisis, de AOW-leeftijd wilde verhogen, kwamen er gelijk veel discussies over arbeidsparticipatie van ouderen los. Die is niet evenredig verdeeld en is ook niet naar behoefte. Die discussies rond de verhoging van de AOW-leeftijd maakten al gelijk duidelijk dat theorie en praktijk bij arbeidsparticipatie van ouderen ver uiteen lagen. Ongetwijfeld is, om allerlei financiële redenen, een leeftijdsverhoging erg interessant. Echter, toen gelijkertijd het zakkenvullen in de financiële wereld en het massaal ontslaan van oudere werknemers door bleven gaan, bleek al gauw dat het oorspronkelijke voorstel onrealistisch en onverkoopbaar was. Op het randje van een kabinetscrisis is dat (althans voorlopig) met diverse  wijzigingen, aanvullende maatregelen en beloften min of meer goed gekomen.

hamer_01Harde maatregelen

Uiteindelijk heeft na Staatssecretaris Klijnsma (PvdA) ook Minister Donner het probleem van de arbeidsparticipatie begrepen en zegt nu maatregelen te willen nemen om de te lage arbeidsparticipatie van oudere werknemers aan te pakken. Gaat dat hem lukken? Ik vrees dat het hem alleen gaat lukken als hij het aan de werkgever verplicht stelt. Er zijn helaas geen toverstokjes te koop, die tientallen jaren min of meer falend beleid van stimuleren, bevorderen en aanmoedigen in meer concrete resultaten kunnen omzetten. De vraag is dan ook terecht of Minister Donner dit falende beleid wel tijdig kan ombuigen. Op dit punt verdient hij dan ook alle aanmoediging.

studeren_01Jongeren

Een vergelijkbaar probleem speelt bij jongeren. Ook daar is en dreigt er te veel werkeloosheid. Heb je geen goede opleiding (startkwalificatie) dan kan je het wel schudden. En anderzijds, hoe gemotiveerd ben je als je slecht opgeleid wordt en daarmee voorgesorteerd wordt voor werkeloosheid? Een ander probleem is dat jongeren niet altijd een z.g.h. vast arbeidscontract hebben en daarom algauw er als eerste uitvliegen.
Wat kan de jongere en de overheid daar samen aan doen? Als jongere moet je in ieder geval het beste uit je zelf halen en zo goed mogelijk doorleren. Ook goed om je heen kijken en advies vragen is nooit weg (de reden dat ik zelf toch maar niet die studie wijsbegeerte ben gaan volgen). Wat je ook studeert, maak in ieder geval een opleiding af! Maar wat doet de overheid daar nu aan om de jongeren te helpen?

ridderzaal_01Overheid

De overheid doet er momenteel veel aan. Zowel onze gemeente als het Rijk hebben daartoe een heel arsenaal maatregelen in stelling en in uitvoering gebracht. Vooral de afgelopen jaren is er heel veel bereikt op Werk & Bijstand gebied. Niet alleen voor jongeren, maar heel bewust ook gericht op gezinnen. Gezinnen die immers sterk medebepalend zijn voor de toekomst van deze jongeren. Misschien nog belangrijker is dat we als gemeente een enorme slag hebben gemaakt, in het echt bereiken van onze burgers. Door alle publiciteit die we gezocht hebben, zijn de drempels gelukkig een stuk lager geworden. Een succesvolle aanpak die het verdient voortgezet te worden.

Het is wat arbitrair, maar ik denk dat de meest fundamentele maatregelen,  die maatregelen zijn die gericht zijn op het structurele herstel van onze economie. Meer vraag naar werknemers lost immers veel van de voornoemde problemen op. Minimaal zo belangrijk zijn de operationele maatregelen om jongeren beter op te leiden, aan het werk te houden en aan het werk te krijgen. Eigenlijk te veel om in één artikel te behandelen, maar laten we toch maar een aantal punten noemen.

boeken_01Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Staatssecretaris van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA) is verantwoordelijk voor het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de lerarenopleidingen. Een politica in zwaar weer, die recent bedolven werd onder kritiek en protesten vanuit het onderwijs. Het is geen gemakkelijk beleidsgebied, maar wel meer dan ooit belangrijk om resultaten op jeugdwerkloosheidsgebied te halen. Staatssecretaris van Bijsterveldt moet er voor zorgen dat jongeren minimaal een goede startkwalificatie kunnen krijgen en liefst ook zo goed mogelijk doorleren.

Tevens moeten de zwakke en nog zwakkere scholen aangepakt gaan worden. Nu zijn er altijd al (zeer) grote verschillen in de de kwaliteit en het niveau van opleidingen geweest, maar nu zijn er veel te veel opleidingen waar de problemen echt de spuigaten uitlopen. Twee droeve voorbeelden zijn te vinden in het islamitisch onderwijs en bij het mbo. Wetende dat het mbo vroeger zelfs voor bepaalde vakrichtingen de top-opleiding was, is het duidelijk dat er in de loop der jaren heel veel is mis gegaan.
Gaat het toch mis bij de opleiding (en dat gebeurd nu veel te vaak) en komen jongeren als ‘drop-out’ of te slecht opgeleid op de arbeidsmarkt, dan mag Staatssecretaris Klijnsma, van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de problemen gaan oplossen.

boeken_02Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Staatssecretaris Klijnsma doet dat door een heel pakket aan maatregelen. In de eerste plaats en gelukkig ook door veel preventieve maatregelen, gericht op maatschappelijke participatie van kinderen en gezinnen. Voorkomen en kansen scheppen is immers zo veel beter dan problemen moeten repareren. Toch moeten we (te) vaak repareren. Tienduizenden jongeren zijn nu (al dan niet verborgen) werkeloos. We helpen als Rijks- en Gemeentelijke overheid met een heel pakket aan maatregelen. Te veel om hier zorgvuldig te behandelen maar laat ik noemen de mobiliteitscentra, deeltijd-WW, aanvullende scholing, schuldhulpverlening , leerwerkplaatsen en stages. Jongeren krijgen tegenwoordig geen uitkering meer, maar een persoonlijk aanbod dat bestaat uit werk, scholing, stages of een combinatie van dit alles. Het organiseren van dit alles is een fikse klus, die alleen kon slagen door een goede afstemming tussen o.a. gemeente, uwv, werkgevers en scholen.
Laat ik niet nalaten te vermelden dat ik ook blij ben dat het praktische vakonderwijs meer en meer in ere hersteld wordt. In combinatie met de bedrijfsscholen heeft het vakonderwijs in Nederland goede vakmensen afgeleverd.  Het is voor veel praktisch georiënteerde jongeren een passende opleiding gebleken.

kasteel_01conferentiejeugdwerkeloosheid_01Meedoen in het kasteel

Ook in Alphen kunt u meedoen om samen het probleem van de jeugdwerkloosheid aan te pakken. De Partij van de Arbeid organiseert op zaterdag 20 februari 2010 van 14:00-16:00 in het Kasteel een (gratis) jeugdconferentie rondom jeugdwerkloosheid, het mbo en stageplaatsen. De poster met de uitnodiging kunt u hiernaast aanklikken.

U bent van harte welkom.

Dit artikel is geplaatst in Alphen gemeenteraad politiek, Landelijke politiek en getagged , , , , , , , , , , . Bookmark hier de permalink.

3 Responses to Ouderen- en Jeugdwerkeloosheid

 1. Hi Dick,

  Ik ben blij dat je het belang van onderwijs om het probleem van jeugdwerkloosheid aan te pakken noemt. Wat vind je ervan dat de PvdA vorige week tegen de motie Pechtold-Halsema stemde om bij de komende bezuinigingen in elk geval NIET te bezuinigen op onderwijs? Ik vond deze opstelling niet bij de PvdA passen.

  Hartelijke groet,

  Dominique de Roo
  Lijsttrekker Groenlinks Alphen aan den Rijn

 2. Dick Kalkman zegt:

  Hoi Dominique,
  Zit iets complexer in elkaar. Lang verhaal, maar de essentie is dat de echte slag nog moet komen (timing) en dat Mariëtte Hamer daar in Groningen net stelling tegen bezuinigingen op onderwijs heeft genomen.
  Bijna alles en iedereen zal moeten inleveren, maar sommige zaken gelukkig niet of veel minder.
  Groetjes, Dick

 3. Wim Roest zegt:

  Probleem was dat motie Pechtold/Halsema de al eerder aangenomen motie Hamer zou aantasten. Helaas is dat in de berichtgeving niet tot uiting gekomen, sterker nog het is eigenlijk heel erg vreemd dat Pechtold/Halsema dit wetende met hun motie kwam. Poging Hamer een hak te zetten? Is ze gelukt in het media plaatje blijkbaar. De werkelijkheid is anders.
  http://www.scienceguide.nl/kamer-unaniem-voor-kennis.aspx
  Groet Wim