Een niet zo technisch PvdA congres

PvdA-RoosOp zaterdag 13 februari werd er een z.g.n. ”technisch” – eendaags congres van de Partij van de Arbeid gehouden. Wat Statuten en Reglementen aanpassen, wat interne verkiezingen en uiteraard de gebruikelijke grote reeks moties. U vindt de beschrijvingsbrief (pdf) hier. Dat alles klinkt misschien wat weinig interessant, maar dit PvdA congres betekende een hoogtepunt in het lange proces naar het verbeteren van onze ledendemocratie. Daarnaast betekent ook een eendaags congres toch altijd al gauw zo’n twee maanden van intensieve voorbereiding en niet in de laatste plaats: Het is, politiek gezien, een interessante tijd.

Campagne en dialoog

Het was goed te zien dat diverse organisaties, waaronder de FNV, weer de moeite hadden genomen om de congresbezoekers te verwelkomen en hun ideeën mee te geven. Na het eerdere drama in Utrecht, waar een politiemacht een handvol vluchtelingen op grote afstand hield, een goede zaak. Midden in de samenleving staan en voor iedereen openstaan.

Statuten en Reglementen

De Statuten en Reglementen moesten o.a. om twee redenen worden aangepast:

  • De invoering van de “nieuwe” ledendemocratie;
  • Enige wijzigingen van bevoegdheden.

Eén effect van de nieuwe statuten is dat er geen congresafgevaardigden meer zijn, maar dat de leden zelf en rechtstreeks kunnen kiezen en stemmen. Deze vorm van directe democratie wordt mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van thuisautomatisering, mobile computerapparatuur, smartphones en vooral door het internet.

In de voorbereiding van het congres bleek de nieuwe ledendemocratie niet geheel onomstreden te zijn. Vooral de gereedheid van de organisatie en de gereedheid van de leden werd in twijfel getrokken. Het organisatie argument is zeker waar, maar het tegenargument is dat er nu wel een momentum is om de verandering te maken. Dat veel leden niet gereed zijn is ook juist, maar datzelfde argument geldt zeker ook voor het systeem van congresafgevaardigden. Dat de verandering nog wel verder ondersteund zal moeten worden door een goede voorlichting, training en begeleiding van onze leden alsmede de verdere ontwikkeling van de benodigde automatisering moge duidelijk zijn.

De voorstellen voor nieuwe Statuten & Reglementen waren goed voorbereid en dus waren er relatief weinig amendementen en debatten nodig om de laatste fouten eruit te halen. Eén heikel punt: De essentiële randvoorwaarde voor een goede ledendemocratie (en een vitale partij) is dat leden actief, makkelijk en veilig m.b.v. e-mail met elkaar moeten kunnen communiceren (kan nu amper of niet). Dat werd uiteindelijk charmant opgelost door goed onderling overleg, een kort debat en uiteindelijk een persoonlijk commitment van onze partijvoorzitter.
Verder lezen

Gepubliceerd in Algemeen, partij politiek | Getagged , , , , , | Reacties staat uit voor Een niet zo technisch PvdA congres

Transparantie, ICT en PvdA-ledendemocratie #6

PvdA-RoosZoals u in de voorgaande artikelen heeft kunnen lezen gaat ICT ontwikkeling zelden over rozen. Politiek soms wel en de vele inspanningen hebben resultaat opgeleverd. De eerste werkende systemen zijn, ofschoon nog experimenteel, operationeel en worden momenteel getest.

Koers
Een belangrijke koerswijziging was, dat de focus is verschoven naar moties. Het behandelen van moties is vaak minder complex dan de soms erg complexe afhandeling van amendementen. Bij amendementen heb je de situatie dat de oorspronkelijke tekst en de amendementen op elkaar ingrijpen. Die verbanden moeten zichtbaar worden en blijven. Ook grijpen amendementen over hetzelfde onderwerp vaak onderling op elkaar in. Wordt het ene amendement aangenomen dan kunnen er zomaar andere amendementen vervallen. Soms logischerwijs en soms wat arbitrair. Ook zijn er vaak onduidelijkheden, fouten, correcties en zelfs tussentijdse aanpassingen. Dat maakt een goede besluitvorming complex en de wijze van besluitvorming kent dan ook regelmatig operationele aanpassingen. Allemaal zaken die de automatisering lastig maken.

Moties
Iets minder lastig te automatiseren zijn de moties. Die kennen dan wel een proces naar al dan niet steunen en sorteren, maar in essentie is het uiteindelijk motie na motie stemmen: Ja, nee of blanco.

Maar is dit nu echt het geval? In de praktijk worden moties soms samengevoegd, licht gewijzigd of ten gunste van elkaar ingetrokken. Onderschat niet het belang hiervan, want dit is de resultante van het politieke proces van onderling afstemmen en naar een consensus zoeken. Dat roept vragen op: Hoe doe je dat via het internet? Hoe doe je dat via het internet op een congres?

Een ding is duidelijk: Het oude gezegde dat voor niets de zon opgaat is ook hierop van toepassing. Indienen en stemmen op afstand maakt het stemmen makkelijker,maar het afstemmen moeilijker. Besluitvorming zal wel lukken, maar ik zal voorlopig toch elke indiener van een motie moeten adviseren om zelf op het congres fysiek aanwezig te zijn.
Verder lezen

Gepubliceerd in Algemeen | Getagged , , , | Reacties staat uit voor Transparantie, ICT en PvdA-ledendemocratie #6

Transparantie, ICT en PvdA-ledendemocratie #5

PvdA-RoosOndanks de grote inzet van de ontwikkelaars hebben we nog steeds geen goed werkende ICT oplossing. Een ICT systeem om de nieuwe besluitvormingsstructuren, met een betere ledendemocratie, binnen de Partij van de Arbeid te ondersteunen. Geautomatiseerde systemen waarmee in eerste instantie geamendeerd en geprioriteerd kan worden. Vanuit het partijbureau is mede daarom de keuze gemaakt om alternatieve systemen te zoeken en te testen.

De eerste kandidaat waarmee de afgelopen weken getest is, is MyMadison of kortweg Madison. Mijn eerste indruk was positief in die zin dat het, ondanks een reeks problemen, deze keer wel enigszins lijkt te werken op zowel een PC/Laptop als op een tablet.
MyMadison is een beperkt systeem dat, net zoals andere geteste systemen, lijkt op eenvoudige “collaborative software” of groupware, en wel een eenvoudig collaborative document editing systeem. Misschien is dat iets te veel eer. Het is vooral een eenvoudig document becommentarieer systeem voor al bestaande documenten. Dit dan wel weer met een primitieve voting (stemmen / like) mogelijkheid.
Verder lezen

Gepubliceerd in Algemeen | Getagged , , , , , | Reacties staat uit voor Transparantie, ICT en PvdA-ledendemocratie #5

Transparantie, ICT en PvdA-ledendemocratie #4

PvdA-RoosDe afgelopen weken zijn binnen de PvdA de systemen Your Priorities en DemocracyOS getest. Deze systemen bleken in de huidige vorm niet echt geschikt voor onze PvdA te zijn. In dit vierde artikel bespreken we enige oplossingsrichtingen.

Oplossingsrichtingen
Nu de geteste systemen niet direct toepasbaar zijn liggen er vier scenario’s voor de hand:
1. Een van de geteste systemen aanpassen;
2. Een of meerdere alternatieve systemen zoeken en testen;
3. Een tijdelijke voorziening (lees meerdere systemen);
4. Zelf een systeem gaan ontwikkelen.

Aanpassen?
Laten we eerst de volgende vraag beantwoorden: “Kunnen de al dan niet geteste systemen aangepast worden?”. Simpel antwoord: Ja, want deze systemen zijn Open Source. Uiteraard roept dat ook vragen op: Kunnen we dat? Wat zijn de risico’s? Wat kost dat qua geld en personele capaciteit? Geld en mensen op korte en vooral op lange termijn.
Nu ga ik u hier niet vermoeien met de diverse Open Source strategieën want dat is een wetenschap op zich. Kort door de bocht: of je gaat een geheel eigen afgeleide versie (fork) maken of je stopt tijd / middelen in de Open Souce “community” van ontwikkelaars en gebruikers om jouw wensen gerealiseerd te krijgen. De laatste heeft uiteraard de voorkeur. Samen sterk geldt vooral ook in OS-land. De uitdaging is dan wel om jouw wensen (tijdig) gerealiseerd te krijgen. Aanpassen en bouwen liggen overigens dicht bij elkaar. Beiden kunnen fikse en herhaalde investeringen betekenen.
Verder lezen

Gepubliceerd in Algemeen | Getagged , , , , , , , | Reacties staat uit voor Transparantie, ICT en PvdA-ledendemocratie #4

Transparantie, ICT en PvdA-ledendemocratie #3

PvdA-RoosDe afgelopen weken is er binnen de PvdA druk getest met Your Priorities en DemocracyOS.
In dit derde deel gaan we daarom verder met de opgedane testervaringen en zullen we proberen om tot enige voorlopige conclusies te komen.

Navigatie
Als wij spreken over de navigatie hebben we het over het al klikkend door een website gaan om ergens op een pagina de gewenste informatie proberen te vinden, te lezen of op de juiste plaats te schrijven. Waar ben ik, waar wil of kan ik heen en hoe kom ik daar? Zeker bij een grote website kan dit erg lastig zijn.
Nu is een goede website weergave, inclusief de bijbehorende navigatie, flexibel toegesneden op het apparaat en de software dat de eindgebruiker gebruikt. Op een PC met een groot scherm is de weergave dan anders dan op een mobieltje met een klein scherm. De software van de website probeert de omgeving van de gebruiker te herkennen en past de weergave van de website aan. Ook zijn er allerlei hulpmiddelen om de navigatie te vergemakkelijken. Dit alles is altijd een fikse uitdaging voor een websiteontwerper.

Tabletten en smartphones
Steeds meer mensen werken via een tablet of smartphone. Ik heb daarom de afgelopen weken bewust alleen met een 7″ tablet gewerkt. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Dat was géén genoegen!
Bij Your Priorities raakte ik al snel het overzicht kwijt en bij DemoracyOS liep het stuk op de veel te kleine knoppen / icons die amper aan te klikken waren. Bij DemocracyOS waren er dan ook nog de minuscule velden die je moest proberen in te vullen. Een soort mislukt videospelletje. In de praktijk kwam het bij DemocracyOS neer op het proberen in te zoomen op een stukje van het scherm en dan proberen of een knop zich dan eindelijk liet aanklikken. Allemaal zeer frustrerend en ontmoedigend.
Bij Your Pioritities werkte dit alles veel beter. Je raakte dan soms wel de weg kwijt, maar tablet en smartphone werden duidelijk wel goed ondersteund. Jammer alleen dat Your Pioritities (zoals eerder vermeld) in de praktijk onwerkbaar was door de veel te klein vormgegeven velden.

Mijn conclusie is dan ook dat beide systemen nu niet goed met een kleiner tablet of smartphone zijn te gebruiken.
Verder lezen

Gepubliceerd in Algemeen | Getagged , , , , , , , | Reacties staat uit voor Transparantie, ICT en PvdA-ledendemocratie #3

Transparantie, ICT en PvdA-ledendemocratie #2

PvdA-RoosIn dit tweede artikel gaan we het wederom hebben over het testen van de nieuwe ICT-systemen voor de nieuwe PvdA-ledendemocratie.

Twee systemen worden momenteel getest: Your Priorities en DemocracyOS.

De wijze van testen
De gestelde doelen kan men (of zou men kunnen) afleiden uit de diverse congres stukken. Daarnaast helpt kennis van de organisatie van PvdA-bijeenkomsten alsmede de statuten & reglementen. Op de eerste bijeenkomst van de testers is er globaal ingegaan op hetgeen wij willen bereiken. Er zijn momenteel (18 augustus) geen kwaliteitsattributen, functioneel ontwerp (testbasis; wat moeten de systemen kunnen) en testmethodieken (hoe test je systematisch) beschikbaar. In essentie betekend dat iedereen op zijn eigen wijze en naar eigen inzichten kan en gaat testen. Dat klinkt misschien als niet goed, maar aan de andere kant simuleert het wel enigszins hoe veel leden een systeem zouden kunnen gaan benaderen. Misschien net zoals bijvoorbeeld een nieuw fototoestel, TV, telefoon? Eerst een gebruiksaanwijzing van bijvoorbeeld 196 pagina’s lezen? Ik denk van niet.

De eerste indruk van Your Priorities
You Priorities maakt een vrij gestructureerde indruk. Je kan zelf een idee lanceren en je kan op ideeën van anderen stemmen en reageren. Er is geen zichtbare communicatie mogelijkheid om andere leden te benaderen. Iets als “Astrid, jij bent toch een aantal jaren geleden met dit onderwerp bezig geweest? Wat vindt jij hiervan?” of “Beste leden in Ter Apel, zouden jullie dit voorstel over het asielzoekerscentrum willen steunen?”, kan dus niet.
De ingebrachte ideeën worden in één kolom gesorteerd weergegeven. Als je een idee wil invoeren kom je op een scherm met meerdere, over het scherm verspreide velden waar je gevraagd wordt om jouw idee gestructureerd in te voeren. Gevraagd wordt: Titel, categorie, beschrijving, punt/argument ter ondersteuning en uitleg. Het is nog de vraag of blinden/slechtzienden hiermee kunnen werken.

Een kleine (heel standaard) motie bleek niet in te voeren. Dit daar de velden veel te klein waren en (als gewone gebruiker) niet aan te passen. Uiteindelijk kon er in een commentaarveld toch een motie gepropt worden, maar dat was niet echt werkbaar. Amenderen van ideeën bleek niet mogelijk. Een kunstgreep is dan het invoeren als nieuw idee, met alle consequenties voor de overzichtelijkheid.

De navigatie maakt (ook) gebruik van categorieën. Daardoor iets complexer, maar het betekend wel dat navigeren bij veel voorstellen beter mogelijk blijft. De eerste indruk is dat dit systeem leuk is als een soort ideeënbus. Zonder aanpassingen lijkt dit systeem voor de PvdA lastig bruikbaar.
Verder lezen

Gepubliceerd in Algemeen | Getagged , , , , , | Reacties staat uit voor Transparantie, ICT en PvdA-ledendemocratie #2