Sterkste schouders dragen de minste lasten?

pvda-roosDe PvdA fractie in de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland (het algemeen bestuur van Rijnland) is fel tegen het voorstel van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden (D&H) om de Kostentoedeling te veranderen in navolging van waterschap Hollandse Delta. Het effect is dat agrariërs (ongebouwd) minder belasting gaan betalen en inwoners (ingezetenen) tot meer dan 10 % extra.

De Raad van State heeft in haar uitspraak het voor waterschap Hollandse Delta mogelijk gemaakt de KostenToedelingVerordening (KTV) te wijzigen. Dat betekent dat de categorie ongebouwd minder belasting gaat betalen. Om toch de kosten van het waterbeheer te dekken, haalt ze dit geld op door de belasting van de inwoners te verhogen.

logo_RijnlandHet college van Rijnland vindt in meerderheid dat het model Hollandse Delta navolging verdient en daarom is aan de agenda van 22 september 2010 een extra agendapunt toegevoegd, namelijk wijziging van de kostentoedelingsverordening. Met deze haastprocedure kan de wijziging nog van kracht worden per 1 januari 2011.

De PvdA fractie is fel tegen dit voorstel, om een aantal redenen:

  • In ons verkiezingsprogramma 2008 hebben wij ons sterk gemaakt voor betaalbaar waterbeheer. Wie het meeste voordeel/belang heeft bij het waterbeheer (droge voeten) of het meeste gebruikt, betaalt ook het meeste belasting. Bovendien geldt voor de PvdA is nog steeds: de vervuiler betaalt.
  • Rijnland probeert het waterbeheer uit te voeren tegen de laagst mogelijk maatschappelijke kosten. Voor het meerjarenperspectief 2011 – 2014 was na een flink debat 9,4% lastenverhoging nodig. Een nog verdere lastenverhoging voor de inwoners is nu ongewenst omdat de inwoners in deze periode van economische crisis op alle fronten worden geconfronteerd met bezuinigen en lasten verhogingen. Door de grote bezuinigingsplannen van een nieuw kabinet zal de koopkracht verder dalen.
  • Tegen die achtergrond roept de PvdA-fractie de overige fracties op het belang van de agrariërs niet boven dat van de inwoners te stellen. De uitspraak van de Raad van State geeft daarvoor wel de ruimte, maar dat betekent niet het waterschap verplicht is een belastingverhoging voor inwoners in te stellen. De PvdA is hier op tegen.
  • De PvdA wil de discussie voor een meer evenwichtige kostentoedeling voor agrarische bedrijven op een zorgvuldige manier voeren, in overleg en in samenwerking met de VV. Nu is er sprake van haastwerk, zonder enige vorm van advies en discussie.
  • De PvdA wil bovendien de hele kostentoedeling ter discussie stellen, waarbij nog meer kan worden gewerkt vanuit de principes ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ en ‘de vervuiler betaalt’ (het kostenveroorzakersbeginsel).

Verder blijft de PvdA pleiten voor het handhaven van het kwijtscheldingsbeleid waarbij inwoners en ondernemers die de belastingverhoging niet kunnen betalen dat ook niet hoeven.

uitroepteken_01U bent op woensdag 22 september 2010 van harte welkom om tijdens de vergadering van het algemeen bestuur uw mening te laten horen wat u vindt van het voorstel.
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, meld u dat aan bij bestuursondersteuning van Rijnland via 071 3063063 of post@rijnland.net.

update_01Geheel in het kader van de grote afstand tussen politiek en burger staan de plannen en intentie van het ‘college van Dijkgraaf en Hoogheemraden’ van het Hoogheemraadschap van Rijnland goed verstopt en zeer weinig toegankelijk op hun website.
N.a.v. een verzoek, hier de koppelingen naar de stukken *).

Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Rijnland

*) Het lezen van deze stukken kan ernstige schade aan het zelfvertrouwen en het vertrouwen van de lezer in de overheid veroorzaken.

Dit artikel is geplaatst in Waterschap politiek en getagged , , , , , , , . Bookmark hier de permalink.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.