Voorzorg onze Zorg

antenne_01.jpg Er zijn een aantal maatschappelijke onderwerpen die al jaar en dag tot maatschappelijke onrust, eindeloze discussies, processen en procedures leiden.

Eén van die kwesties is de schade die ontstaat door de straling afkomstig vanuit telecommunicatieapparatuur. Wij praten dan over technologieën als: GSM, UMTS, EDGE, GPRS, DECT, enz, enz. Met andere woorden uw mobieltje en uw draadloze telefoon voor in huis.

Er zijn diverse soorten straling. Bij mobile apparatuur praten we vooral over elektromagnetische straling. Nu is straling niet gezond voor levende wezens en wordt hoogstens als paardenmiddel o.a. ter behandeling van kanker ingezet. Onze cellen hebben gelukkig enige mogelijkheden om schade ontstaan door straling te repareren. Ja en soms lukt dat niet en dan kan het goed fout gaan in het menselijk lichaam. De vraag die dan gelijk opkomt is: Hoeveel straling kan men verdragen? Ja en dan zitten we midden in de wereld van de kansberekening en statistiek. Helaas zijn de antwoorden dan vaak onbevredigend en laten ruimte voor onzekerheid en discussie.

math_01.jpgEr zijn vele onderzoeken naar de eventuele schadelijke effecten gedaan die verschillende uitkomsten geven. Helaas zijn de onderzoekingen beperkt, strijdig, onvolledig en de juiste interpretatie is moeizaam. U snapt dat dit de voedingsbodem is voor onrust en onzekerheid. Is een kleine kans om ziek te worden acceptabel? En dan wordt jij of iemand in je nabije omgeving ziek.
Bottom-line zijn er aanwijzingen van schadelijkheid en is het gewoon heel moeilijk om aan te tonen dat iets niet schadelijk is.

AsbestAsbest

Een bekend geval waar dit, mede ten gevolge van de economische belangen, mis is gegaan is het gebruik van asbest. De schadelijke werking van asbest is al heel lang bekend maar richtlijnen voor het gebruik en/of toepassingsverboden hebben tientallen en tientallen jaren op zich laten wachten. Ik ga hier niet verder op in want hier zijn al genoeg boeken, artikelen en rapportages over verschenen.

BeschermingVoorzorgbeginsel

In dat soort gevallen hanteren overheden tegenwoordig het z.g.n. voorzorgbeginsel dat uit het milieurecht afkomstig is. Het beginsel houdt in dat met het nemen van milieubeschermende maatregelen door de overheid niet gewacht hoeft te worden, totdat een onomstotelijk bewijs van schadelijke effecten is geleverd.

In ieder geval zijn er voldoende aanwijzigingen en negatieve maatschappelijke effecten om in dit geval het voorzorgbeginsel te hanteren.

happy_01.jpgGeholpen

Wie is daar mee geholpen? Uiteraard en dat moge duidelijk zijn, de burger. U en uw gezin dus. Dit geldt dan zowel voor de primaire (ziek worden) als secundaire effecten als onrust, onzekerheid, enz.

Ook gemeenten zullen hier blij mee zijn. De eindeloze reeks klachten, vragen, procedures, enz zijn zeer belastend en kostbaar. Kosten die u en ik uiteindelijk weer via onze belastingafdracht betalen.

Het zal u misschien verbazen maar ook leveranciers zijn hiermee gebaat. Ook zij zitten met vele procedures en vertragingen. Regels zijn voor het bedrijfsleven niet erg mits zij duidelijk, tijdig, consistent, uitvoerbaar en stabiel zijn. Er zijn nog wat andere voordelen voor het bedrijfsleven maar dat valt enigszins buiten het kader van dit artikel.

pvda_rood-zwart_w300px.jpgPartij van de Arbeid

De PvdA is bereid hierin haar verantwoordelijkheid te nemen. Ofschoon ik hierover wel enige lastige discussies heb moeten voeren heeft het congres (het hoogste orgaan) van de PvdA hierover, in bijzijn van de betrokken bewindslieden en volksvertegenwoordigers, een helder en breed gedragen besluit genomen. Het besluit vervat in een motie vind u hieronder. De essentie wordt nu het bepalen van een reeks praktische oplossingen. Over het vervolg en vooral de praktische oplossingsrichtingen zal ik u later berichten.

Het Congres van de PvdA, bijeen op 13 en 14 juni 2008,

1. Overweegt dat:
a. mobiele telefonie en -datacommunicatie niet meer
weg te denken zijn uit de hedendaagse samenleving;
b. er onrust is onder een aanzienlijk deel van de
bevolking betreffende de mogelijke schadelijke
effecten van elektromagnetische straling waaraan
burgers blootgesteld worden wanneer zij mobiel
bellen of in de nabijheid van mobiele zendmasten
wonen;
c. er wetenschappelijk onderzoek is dat zou kunnen
duiden op het verband tussen gezondheidsschade
op de lange termijn en mobiel bellen dan wel
wonen in de nabijheid van zendmasten,
d. het erop lijkt dat het mogelijk is de intensiteit van
de straling van masten te verlagen zonder dat het
ten koste gaat van een redelijk bereik van telefoons,
of andere draadloze toepassingen,

2. Besluit de verantwoordelijke bewindslieden en kamerleden
van de PvdA te verzoeken niet de uitkomsten
van verder onderzoek af te wachten, maar nu al te
doen wat mogelijk is om via beleids- of technologische
interventies de blootstelling van de bevolking –
als gebruikers van mobiele technologie en als omwonenden
van antennes en zendmasten – aan elektromagnetische
straling te verlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dit artikel is geplaatst in Landelijke politiek en getagged , , , . Bookmark hier de permalink.

One Response to Voorzorg onze Zorg

  1. Ruud Haakmeester zegt:

    Je kunt beter gewoon een onschuldig sigaretje paffen…..

    Zoals een dokter ooit zei:
    “Als je maar niks doet dan kan je nog alles….”

    Dick zegt: “Zelfs als je het niet doet, verbieden we het toch…”